Train de trainer

Het mooiste en kwetsbaarste beroep

Niets is mooier dan wanneer het kwartje valt en het bewustzijn van een hele groep verschuift. Als trainer kun je je op dat soort momenten intens gelukkig voelen, want jij hebt deze groep geholpen om een inzicht te krijgen dat ze misschien hun hele leven niet meer gaan vergeten.

Anderzijds is trainer zijn ook een kwetsbaar beroep. Niets is frustrerender dan een groep die niet in beweging lijkt te komen, terwijl je toch echt niets anders hebt gedaan dan de vorige keren. De openheid en betrokkenheid die juist zo goed werkte bij de vorige groep blijkt nu ineens je achilleshiel bij een groep die hun frustratie richt op jou. Hoe kun je als trainer dan aansluiten bij wat een groep op dat moment nodig heeft?  

Van kennisoverdracht naar gedragsontwikkeling

 “Tell me and I forget, teach me and I rementer, involve me and I learn.” Er is best wat voor nodig voor mensen om oud gedrag los te durven laten en iets anders te doen dan dat ze altijd gewend zijn. Zodra je als trainer schuilt achter je slides en je theorie verlies je de groep. Want welk belang hebben de deelnemers bij de ontwikkeling en kan je hierbij aansluiten? Zijn er beperkende overtuigingen (niet willen) of is het alleen een kwestie van niet kunnen? Welke leerstijlen hebben de deelnemers en kan je hier rekening mee houden in je programma? Kennis leidt nog niet tot inzicht en inzicht leidt nog niet tot gedrag. Een trainer gaat verder dan de instructeur of de leraar en sluit aan bij wat een groep nodig heeft om nieuw gedrag te durven laten zien.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen

  • Basisvoorbereiding voor een training: trainingsdoelen helder, inzicht krijgen in startpunt deelnemers, opstellen interactief programma.
  • Ontwikkeling van “instructeur” naar “trainer”, hoe betrek je en motiveer je je groep en creëer je blijvende gedragsontwikkeling?
  • Inzicht in het toepassen van verschillende training- en coach-technieken zoals feedback geven, counselen, motiveren, dialoog aangaan, deep-listening. 
  • Aanzienlijk verbeteren van het trainingsresultaat door rekening te houden met de leerstijlen in een groep en inzicht te geven in het effect van je eigen leerstijl op je programma.
  • Weerstand in een groep meer begrijpen door inzicht in situationeel coachen en het herkennen van “will” en “skill”.
  • Co-creatie, het opstellen van je eigen programma en het voor-trainen voor de groep.
  • Borging van de training, wat is er na de training nodig om de positieve impuls van een training te verankeren?

 Toe aan een nieuw niveau van trainen?

Cases & Aanbevelingen

Marta Bit, Trainer Teleperformance

“Daan grabbed my attention on Monday morning and he still didn’t let me go, as my head is buzzing with ideas and thoughts from the training. Daan was following the group and moderating the discussion perfectly. This was literally the best training session I’ve ever been a part of, I’m looking forward to more.”

"Co creating global training excellence"

Het trainen van een team van internationale trainers van een sportmerk om wereldwijd het klantcontact van 1200 adviseurs naar een hoger niveau te tillen, alsmede introductie van een nieuw niveau van training geven. 

"From demo to dialogue"

Het trainen van een internationaal team van trainers van een kinderwagen-multinational om wereldwijd 150 collega’s een nieuwe vorm van demo te laten geven aan winkelpersoneel bij de introductie van een nieuwe kinderwagen. 

daan@daantel.nl

+31 639845290

Den Haag

Privacyverklaring